Contact

Bij raad of onraad bij onze schapen bel: 06-10365022

De Schaapskooi is op de Plaetse 70, 5591 TX Heeze
herder:  Kees Kromhout

Stichting Het Kempische Heideschaap
secretariaat:
Gonnie van Bussel
Balisboom 26
5715 BZ  Lierop
06-83201632
info@kempischheideschaapheeze.nl

Rekeningnummer Stichting Het Kempische Heideschaap NL91 RABO 0120302667

Kijk hier voor het uitzetten van uw route