Steun ons

ANBI status

Draagt u Het Kempische Heideschaap een warm hart toe en wilt u onze Stichting financieel ondersteunen? Wij hebben de ANBI status, wat betekent dat giften aan ons aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Ons rekeningnummer is NL91 RABO 0120302667

Donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging bij activiteiten. Wij zijn blij met iedere bijdrage.

Stichting Het Kempische Heideschaap
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 2652869
Contactgegevens:
secretariaat: Gonnie van Bussel, Balisboom 26, 5715 BZ Lierop, tel: 06-83201632
info@kempischheideschaapheeze.nl

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Bestuurssamenstelling: zie homepage

Jaarverslag 2018 van SKH

Beleidsplan: Beleidsplan 2015

De samenwerking met De Wassum loopt naar volle tevredenheid. Het exploitatie-contract met De Wassum loopt aan het eind van dit jaar af. We zijn met De Wassum overeengekomen dit contract nog twee jaar zo voort te zetten. We streven nog steeds naar de opzet van een zelfstandig en professioneel geleid begrazingsbedrijf op Strabrecht dat ook in de omgeving natuurbegrazing kan uitvoeren. SKH wil betrokken zijn bij dat bedrijf, bijvoorbeeld als eigenaar van de kudde die door het bedrijf geëxploiteerd wordt, zoals nu door De Wassum gebeurt. Tot die tijd willen we de samenwerking met De Wassum zo voortzetten en zelfs uitbreiden, zoals hieronder aangegeven.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur mogelijkheden verkend voor verbetering van de toeristische, recreatieve en educatieve (TRE) activiteiten rond de Strabrechtse heide en de inzet van een gescheperde kudde daarbij.
Samen met Staatsbosbeheer zijn wandelingen met de kudde voor publiek georganiseerd. Er zijn twee workshops gehouden met alle stakeholders op het gebied van TRE. We willen in het komende jaar enkele van de ideeën die hieruit naar voren zijn gekomen tot uitvoering brengen, samen met de andere stakeholders. SKH is daarbij initiator en facilitator maar geen uitvoerder.
Duidelijk is geworden dat er behoefte en ruimte is voor een tweede kudde op Strabrecht, waarvan een deel ingezet kan worden voor TER activiteiten. Het plan is een tweede kudde van ca 300 Kempische ooien aan te schaffen en die te laten exploiteren door De Wassum zoals nu met de eerste kudde het geval is. De investering hiervoor bedraagt ca € 30.000,00 We beschikken over voldoende liquide middelen en we kunnen een beroep doen op de middelen van de Stichting Vrienden van het Kempische Heideschaap. Van belang is dat er een redelijk rendement op deze investering wordt gemaakt, we streven naar 5%.
Het afgelopen jaar zijn de sponsoring inkomsten laag geweest. We willen dat dit jaar sterk verbeteren met een nieuwe formule waarbij we bedrijven vragen om graasdagen te sponsoren. Dat lijkt een betere formule dan het adopteren van een lam, daar deze lammeren vaak naar de slager gaan.
Ook willen we dit jaar de banden met vergelijkbare organisaties in de regio aan halen om te onderzoeken of we door samenwerking meer kunnen bereiken.
Sandra Evers gaat ons verlaten als bestuurslid PR en Communicatie. We gaan op zoek naar een vervang(st)er die zich vooral op de sponsoring door bedrijven gaat richten.

Samengevat:
• We willen de samenwerking met De Wassum voortzetten ook na 2015
• We  willen een tweede kudde aanschaffen die door De Wassum ingezet wordt op en rond Strabrecht en die ook ingezet kan worden voor TRE-activiteiten. Hiervoor is een investering van Ca €25.000 nodig.
• We willen nieuwe formules voor TRE-activiteiten stimuleren.
• We willen een nieuwe wegen inslaan om sponsor gelden binnen te brengen.
• We willen samenwerkingsverbanden met verwante organisaties aanknopen als dat nuttig is.

Doelstelling van de Stichting: zie Homepage

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012