Steun ons

ANBI status

Draagt u Het Kempische Heideschaap een warm hart toe en wilt u onze Stichting financieel ondersteunen? Wij hebben de ANBI status, wat betekent dat giften aan ons aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Ons rekeningnummer is NL91 RABO 0120302667

Donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging bij activiteiten. Wij zijn blij met iedere bijdrage.

Stichting Het Kempische Heideschaap
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 2652869

Contactgegevens:

secretariaat: Gonnie van Bussel, Balisboom 26, 5715 BZ Lierop, tel: 06-83201632
info@kempischheideschaapheeze.nl

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Bestuurssamenstelling: zie homepage

Doelstelling van de Stichting: zie homepage

Jaarverslagen: zie Jaarverslagen