Over de Stichting

Doel van de Stichting het Kempische Heideschaap is het behoud van het authentieke ras van de Kempische Heideschapen en het inzetten van deze schapen voor het onderhouden en verbeteren van natuurterreinen, vooral heidevelden in en om Strabrecht.  De Stichting is opgericht in 1967 toen het Kempische Heidschaap praktisch was uitgestorven (zie: het schaap). Inmiddels is er een stamboek (www.kempischheideschaap.nl) met ca 10.000 Kempische Heideschapen. Dus de eerste doelstelling van de Stichting is ruimschoots gehaald.

Heidevelden worden van nature overwoekerd door andere planten. Te veel stikstof in de lucht stimuleert deze overwoekering. Schapenbegrazing is de juiste manier om de heide instand te houden. Dit gebeurt al door de eeuwen heen, maar juist nu we een te veel aan stiksofverbindingen in de lucht hebben is schapenbegrazing meer dan nodig. Daarom is ons schapenbestand uitgegroeid van 250 to 1500 schapen. Zij zijn verdeeld over meerdere kudden elk met een eigen herder en een of twee honden. Als u over de heide wandelt of fietst kunt u ze tegen komen.

De laatste jaren heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Aan de begrazing van heidevelden worden strenge eisen gesteld door de terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Vooraf wordt vastgesteld, hoeveel schapen op welke manier begraasd moet worden en met welke frequentie. Het gevraagde vakmanschap op zoveel vakgebieden (kennis van schapen, van de ecologie van de heide, van het schrijven van begrazingsvoorstellen) was niet langer op te brengen door een Stichtingsbestuur en een enkele herder. Wij hebben toen samenwerking gezocht met het natuurbegrazingsbedrijf “De Wassum”. Deze samenwerking bestaat sinds 2013 en blijkt heel succesvol: een groter aantal kudden begraast de terreinen in de regio, dan in tientallen jaren het geval is geweest en de terreinbeheerders zien betere resultaten dan vroeger; de kwaliteit van de heidevelden neemt verder toe!   Op www.wassum.nl staat meer over onze samenwerking met De Wassum.

 

Het bestuur bestaat uit:

Kees van Hee, voorzitter
Gonnie van Bussel, secretaris
Ad Leenaars, penningmeester
Renée Hoekman-Sulman, lid